Политика за поверителност

Кои сме ние

Нашият сайт е: observertoria.com

Какви лични данни събираме и как

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в този сайт ние събираме данните, които са вписани във формата за коментари, както и IP адрес и използван браузър, за да предотвратяваме спам.

Форми за контакт

Когато посетителите попълнят форма за абониране, оставят информация за техния имейл адрес. Същият се използва, за да получават обновления и персонални имейл съобщения от този сайт. Посетителите могат по всяко време да се отпишат от този бюлетин.

Бисквитки

Ако напишете коментар в този сайт, има възможност да запазите своите име и имейл адрес в бисквитките. Това е за Ваше улеснение, за да не се налага да ги попълвате отново, когато оставяте друг коментар в сайта. Тези бисквитки се пазят за 1 година.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този сайт може да съдържат вградено съдържание (напр. видео, картинки и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове се използва по абсолютно същия начин както и в сайтовете, от които е взето.

Тези уебсайтове може да събират данни за Вас, да използват Вашите бисквитки и да наблюдават Вашето взаимодействие с вграденото съдържание, включително да проследяват Вашето взаимодействие с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в него в съответния сайт.

Анализи

Използваме средства за анализи като Google Analytics, посредством които измерваме броя посещения, средното прекарано време на сайта и прегледаните страници. Събираните данни включват, но не се ограничават до: IP адрес, бисквитки, данни за посещенията Ви в уебсайта, както и данни за устройствата, от които посещавате същия; име на домейн, версия на браузъра и операционната ви система, данни за трафик, данни за местоположение, уеб регистри и др.

Кой може да получи личните Ви данни

Без Вашето изрично съгласие този сайт се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети лица.

Период на съхранение на данните

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни остават за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаваме и одобряваме всеки последващ коментар автоматично, вместо да ги задържаме преди да бъдат одобрени.

Какви права имате върху данните си

Ако сте оставяли коментар или сте се абонирали за получаване на персонални имейл съобщения в този сайт, може да поискате да Ви изпратим файл с Вашите лични данни, с които разполагаме, както и с предоставената ни от Вас информация. Също така може да поискате да изтрием всякакви Ваши лични данни, с които разполагаме. Това не включва данни, които сме задължени да пазим по административни, законови или причини свързани с безопасността.

Къде изпращаме Вашите данни

Коментарите на посетителите могат да бъдат проверявани чрез автоматизирана услуга за засичане на спам. Вашите имейл адреси, оставени във формуляр за абониране за бюлетин, се изпращат към доставчици на подобна услуга като например Mailchimp.

Вашите права като субект на личните данни спрямо Администратора са следните

Право на достъп
Имате право да получите потвърждение дали личните Ви данни се обработват от него, включително безплатно копие от данните освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и право да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.


Право на коригиране
Имате право да коригирате или да поискате от Администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до Вас


Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/
Имате право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания: (i) те повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
(ii) Вие възразите срещу обработването, както е посочено по-долу; (iii) те са били обработвани незаконосъобразно; или (iv) те трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава. Администраторът може мотивирано да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за законоустановени цели.


Право на ограничаване на обработването:
Имате право да изисквате от Администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, (i) когато оспорвате точността им, както са предоставени от Вас и обработвани от Администратора /ограничението е за определен срок, който
позволява на Администратора да провери точността на личните данни/; (ii) когато обработването е неправомерно, но не желаете данни да бъдат изтрити; (iii) когато Администраторът не се нуждае повече от данни Ви за целите на
обработването, но ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (iv) когато сте възразил срещу обработването и очаквате Администраторът да провери дали законните основания за обработването на личните
данни имат преимущество пред интересите Ви.
Когато обработването на лични Ви данни е ограничено от Администратора, Администраторът ще Ви информира за това предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.


Право на възражение:
Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Може да упражните правото само по отношение на обработка, която се извършва от Администратора за целите на законния интерес на Администратора.


Право на преносимост на данните:
(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или (ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако
това е технически възможно.


Право на жалба
Имате право да подаде жалба относно обработването на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)


Може да упражните горепосочените правила като подадете писмено искане до Администратора, който има готовност да Ви предостави образци на съответните искания.

Всички права запазени © 2020. 

We use cookies. If you continue to use the site, we will assume that you are satisfied with it.
I agree